Elektroda saldimi E6013

STANDARDS :

AWS A5.1 : E 6013

EN ISO 2560-A : E38 0 R 12

MAIN FEATURES 

Rutile medium coated electrode, especially developed for welding mild steels for light metalic constructions and thin sheets. Suitable for use in structural engineering , shipbuilding and vehicle, made of steels with max.0.25% for a service temperature up to 0’C

MAIN APPLICATIONS

Metal working industry

STANDARTE :

AWS A5.1 : E 6013

EN ISO 2560-A : E38 0 R 12

TIPARET KRYESORE

Elektrode rutilike me veshje te mesme e rekomanduar per saldimin e konstruksioneve metalike te lehta, llamarinave te celikut te karbonit. Jane te rekomandueshme per saldimin e celikut me permbajtje karboni max.0.25% per konstruksione te lehta, per temperatura deri ne 0 grade celcius. Harku i saldimit eshte i qendrueshem , sperkatja eshte shume e ulet si ne korrent te vazhdueshem dhe ne ate alternativ. Aspekt estetik i kordonit te saldimit.

FUSHA E APLIKIMIT

Konstruksione metalike