Bashkuese te shpejta SERIA FFHD

Bashkueset e shpejta hidraulike te serise FFHD (modeli i rende) kane nje rezistence te madhe per majat e presionit duke parandaluar keshtu demtimet nga presioni i larte i lengut hidraulik dhe goditjet hidraulike nga impulset e aplikacioneve te cekiceve dhe eskavatoreve. Keto seri FFHD jane te disenjuara ne vecanti per cekicet dhe eskavatoret, per pastrim te lehte dhe parandaluar kontaminimin e sistemeve hidraulike. Niplet meshkuj te serise FFHD jane te trajtuar ne nxehtesi. Mekanizmi manual i mbyllje se shpejte parandalon aksidentet e pavullnetshme gjate lidhjeve te rekordeve.

Shut-off System
Material
Thread Size
Sealing
Working Temperature
Plating
Heat Treatment
Connection System
Disconnection System
Connection Under Pressure
Disconnection Under Pressure
Upon Request
Applications
Flat Valve
Hige grade steel
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
Male nipple
Pulling back the sleeve
Pulling back the sleeve
Not Allowed
Not Allowed
VITON & High temperature resistant special spring (-30 °C & +225 °C) Polyurethane (PU)
Construction, production, national defense, aviation, mobile hydraulic, mining.

 

 

FFHD Series Hydraulic Heavy Duty Flat Face Quick Couplings’ great resistance to pressure peaks preventing damage from high velocity fluid and hydraulic shocks allows applications involving high pressure impulses for hammers & breakers.
FFHD Series are specially designed for hammers & breakers, for easy cleaning and preventing the penetration of contemination to the hydraulic circuits.
Male nipples of FFHD Series are hardened by heat treatment. Manual sleeve locking mechanism prevents accidental and involuntary connection & disconnection.

Shut-off System
Material
Thread Size
Sealing
Working Temperature
Plating
Heat Treatment
Connection System
Disconnection System
Connection Under Pressure
Disconnection Under Pressure
Upon Request
Applications
Flat Valve
Hige grade steel
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
Male nipple
Pulling back the sleeve
Pulling back the sleeve
Not Allowed
Not Allowed
VITON & High temperature resistant special spring (-30 °C & +225 °C) Polyurethane (PU)
Construction, production, national defense, aviation, mobile hydraulic, mining.