Saracineska presioni hidraulik SERIA BV3

Saracineksat e presionit hidraulik te serise BV3 jane ne dy opsione , kanal “L” dhe kanal “T”. Keto saracineska jane te perdorshme per aplikimet ku nje ane eshte hyrja dhe ne dy te tjera hyrje/dalje , dhe keto opsione lejojne operacione te pakufizuara te rrjedhjes se lengut. Ne saje te struktures volumentrike ato punojne shpejte dhe me eficence te larte dhe parandalojne kavitacionin. Saracineskat e serise BV3 kane pozicionin e hapjes dhe mbylljes me ngecje ne saje te nje rrondeleje te montuar ne trup. Sfera e brendshme e saracineskes heste material celiku i kromuar i rende. Keto saracineska kane nje perdorim te gjere per GAZ LPG, CNG dhe aplikime te tjera per gaz gjithashtu dhe ne sektorin hidraulik dhe industrise se lengjeve.

Body Material
Ball Material
Thread Size
Ball Seats
Sealing
Working Temperature
Plating
Upon Request
Applications
Carbon steel
Hard chrome coated carbon steel.
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Delrin (POM)
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
VITON
Excavators, plastic injection mould machines, chemical processing plants, cranes, tankers, dump trucks and general hydraulic applications

For BV3 Series Hydraulic 3-Way Ball Valves, 2 different types, L-Bore and T-Bore, are available. 3-way ball valves are used for applications where one input is directed to two other outputs, and their easy operation provides unrestricted flow.
Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation. BV3 Series Ball Valves can be locked in the open or closed position through locking washer on the circle pin. Internal ball is hard chrome coated steel and delrin (POM) seated.
3-way ball valves are suitable for LPG, CNG and other gas applications, as well as hydraulic and other industrial fluids.

Body Material
Ball Material
Thread Size
Ball Seats
Sealing
Working Temperature
Plating
Upon Request
Applications
Carbon steel
Hard chrome coated carbon steel.
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Delrin (POM)
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
VITON
Excavators, plastic injection mould machines, chemical processing plants, cranes, tankers, dump trucks and general hydraulic applications