Tel saldimi INOKSI 316 LSi 1.2mm

STANDARTE:

AWS A 5-9 : ER 316L Si,

EN ISO 13343 : G 19 12 3 L Si

TIPARET KRYESORE :

Tel saldimi me permbajtje te ulet te karbonit per saldimin MIG te celikut AISI 316 dhe te ngjashme. E rekomanduar per nje rezistence te mire ne korrozion intergranular, perdoret ne Ar/1-2 O2. Perqindja e larte e Si permireson stabilitetin e harkut dhe saldimin. Kjo lejon formimin e kordonit me nje aspekt te rregullt dhe mbi te gjitha, kur perdoret transferta e tipit hark i shkurter, reduktohet numri i sperkatjeve dhe eliminohet poroziteti.

FUSHA E APLIKIMIT:

Industria e prodhimit te makinave, servise elektroshtepiake, centrale termike, industria kimike dhe petrokimike, prodhim tubosh.

STANDARDS:

AWS A 5-9 : ER 316L Si,

EN ISO 13343 : G 19 12 3 L Si

MAIN FEATURES :

Solid wire with low carbon content for MIG welding of AISI 316 stainless steels and similars and/or stabilized steels. Good resistance to the intergrandular corrosion. To be used with Ar/1-2 O2, shielding gas. The high silicon content improves arc stability and weldability. This gives a good atractive bead and, especially in short arc transfer, reduces porosities and spatters.

MAIN APPLICATIONS:

Metal working industry, car, bus production and electro domestic appliances, vessels, boilers fabrication including for chemical industry, pipes fabrication.