Elektroda saldimi E 7016 H8

STANDARTE :

AWS A5.1: E 7016 H8

GOST : 9467-75 ; 50A-E 51 3

EN ISO 2560-A ; E 38 0B 1 2 H10

TIPARET KRYESORE :

Elektroda bazike me mbeshtjellje te dyfishte, te destinuara saldimeve per struktura te forta dhe temperatura te ulta deri ne -20 grade celcius, te celikut te karbonit. Mund te perdoren si me korrent te vazhdueshem dhe me ate alternativ, me nje aspekt te mire te saldimit. Ky tip elektrode eshte shume e lehte ne perdorim dhe nga saldator me pak eksperience.SAFER N49

FUSHA E APLIKIMIT :

Industria civile dhe hekurudha, saldimet e tubacioneve te celikut, depozita metalike, mirmbajtje.

 

STANDARDS :

AWS A5.1: E 7016 H8

GOST : 9467-75 ; 50A-E 51 3

EN ISO 2560-A ; E 38 0B 1 2 H10

MAIN FEATURES :

Double coated basic electrode with controlled hydrogen content (<8ml/100g). Suitable for carbon and low alloy manganese steels welding. Good mechanical properties at low temperature
(approved at -20°C). Good welding arc in alternate current too, with good bead appearance. Easy slag removal. This electrode is very easy to use enev for unskilled welders.SAFER N49

MAIN APPLICATIONS
Metal working industry;
Pipes lines;
Coach builders;
Maintenance.