Elektrode E7010 P1

STANDARTE :

AWS A5.1 : E 7010 P1

GOST : 9467-75; 50-E51 3

EN ISO 2560-A : E 42 2 Mo C 21

TIPARET KRYESORE :

Elektrode me veshje celuloze, e rekomanduar si per saldimin e shtreses se pare si edhe per shtresen e dyte per mbushjen e tubove magjistrale per transportin e gazit dhe produkteve petroliere. Saldim ne te gjitha pozicionet sidomos saldimi me metoden vertikal-poshte. E rekomanduar per API 5LX56, X60 me rezistence te larte deri 600Mpa. Kontroll i lehte i harkut te saldimit. FLEXAL 60

 

FUSHA E APLIKIMIT :

Tubacione magjistrale

STANDARDS :

AWS A5.1: E 7010 P1

GOST : 9467-75: 50-E51 3

EN ISO 2560-A : E 42 2 Mo C 21

MAIN FEATURES :

Cellulosic coated electrode for pipe welding particulary recommended for 1st run on pipe lines. Very good for all welding positions especially for vertical down method for steels with strength up to 600Mpa. Suitable for welding steels according to API 5LX56, X60. Ligh slag with little interference for easy arc control. FLEXAL 70

MAIN APPLICATIONS :

Pipeline